๙ มิ.ย. ๖๖ ธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๘

เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. และคณะ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • S 3514492
 • S 3514494
 • S 3514495
 • S 3514496
 • S 3514497
 • S 3514498
 • S 3514499
 • S 3514500
 • S 3514501
 • S 3514502
 • S 3514503