๗ มิ.ย. ๖๖ ต้อนรับ คณะแพทย์จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ คณะแพทย์จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้มาบริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี และ จว.ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการรอคิวในด้านการรักษา ณ ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม รพ.อ.ป.ร.