๑๒ มิ.ย. ๖๖ พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร.

เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • S 3571818
 • S 3571820
 • S 3571821
 • S 3571822
 • S 3571823
 • S 3571824
 • S 3571825
 • S 3571826