วันคล้ายวันสวรรคต ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี วาง ณ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยข้าราชการ แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รพ.อ.ป.ร.
 • 708053720.369750
 • S 3514509
 • S 3514511
 • S 3514512
 • S 3514513
 • S 3514514
 • S 3514515
 • S 3514516
 • S 3514517
 • S 3514518
 • S 3514519