๗ พ.ย. ๖๕ พิธีเปิดงานวันตับโลก

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๕ พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตับโลก มีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สัปดาห์รักตับ และทางเดินอาหาร” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในงานมีกิจกรรมการตรวจไวรัสตับอักเสบ และ การตรวจ Fibroscan ฟรีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.
  • 1
  • 04AB9E67-A6E1-454A-9BEB-F25421107A10
  • LINE ALBUM 7พ.ย.65 งานวันตับโลก ๒๒๑๑๐๘
  • LINE ALBUM 7พ 0.ย.65 งานวันตับโลก ๒๒๑๑๐๘
  • 12DEED1F-B21E-4CED-8468-5E529351BA1B
  • LINE ALBUM 7พ 1.ย.65 งานวันตับโลก ๒๒๑๑๐๘
  • LINE ALBUM 7พ.ย.65 งานวันตับโลก ๒๒๑๑๐๗
  • 85C843C7-4F94-460B-AF8E-D3A4C054F295
  • 148B745C-487F-445C-8535-58F4EF3802EA
  • CF704376-BA0F-4DE4-B5AC-7C9971F8F0B6