๔ พ.ย. ๖๕ รพ.อ.ป.ร.มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่ประสบอุทกภัย

♥ “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” รพ.อ.ป.ร.มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่ประสบอุทกภัย ♥
เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จว.ลพบุรี และ จว.ใกล้เคียง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในขั้นต้น ให้แก่กำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน ๒๙ ราย โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
  • 0FBC25A5-49EA-4F6A-9FB7-7B1480E79C29
  • 5E616240-75E9-409F-92FC-B5A6DB9C0DDD
  • 8A0A1041-E696-46E0-9C5A-E144380AD893
  • 82CFE1AC-00A0-4EBE-AE66-F299528B7932
  • 0344FBB6-96BB-4093-B2C9-04E793851987
  • 2603C82D-DF71-4B3F-9BB1-F9A9DEB91908
  • 70635745-0F6C-448B-B7E1-9E364AF21D6D
  • B314E2C9-55A5-4DF3-ACF2-2643F4EF24B6
  • B3560670-52CA-435F-81F4-32B2E8B960B4
  • DCE7D20E-E2C2-4BF1-A03C-87C28C9F7EA3