๓ พ.ย.๖๕ ตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมและต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๕ ของ หน่วยฝึก ร้อย พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เพื่อเป็นการดูแลความเรียบร้อย ในทุกขั้นตอนของการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๕ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ที่ทาง กองทับบกกำหนด โดยผอ.รพ.อ.ป.ร. ได้เน้นย้ำให้หน่วยฝึก ปฏิบัติต่อทหารใหม่ ตามมาตรการการป้องกันอันตรายจากการฝึก มาตรการป้องกันโรคติดต่อ โควิด-19 และโรคอื่นๆ ตามที่ทางกรมแพทย์ทหารบกกำหนด พร้อมทั้งกำชับกำลังพลที่ทำหน้าที่ภายในหน่วยฝึกทหารใหม่ ในเรื่องของการดูแลกำลังพลทหารใหม่ ในเรื่องความเป็นอยู่ และการฝึกศึกษาให้ยึดถือ และปฏิบัติตามตามคำสั่งของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด และให้ความมั่นใจกับญาติทหารใหม่ ว่า พร้อมจะดูแลบุตรหลานของท่านเช่นครอบครัวเดียวกัน
 • S 59465741
 • S 59465743
 • S 59465744
 • S 59465745
 • S 59465746
 • S 59465747
 • S 59465748
 • S 59465749
 • S 59465750
 • S 59465751