๓ พ.ย. ๖๕ ระชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง จก.พบ./ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ของสหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จำกัด โดยมี พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • S 55001093
 • S 55001095
 • S 55001096
 • S 55001097
 • S 55001098
 • S 55001099
 • S 55001100
 • S 55001101
 • S 55001102
 • S 55001103
 • S 55001104
 • S 55001106
 • S 55001107
 • S 55001108
 • S 55001110
 • S 55001109
 • S 55001111
 • S 55001112
 • S 55001113
 • S 55001114