๒๕ พ.ย. ๖๕ วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบ ๗๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๕ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบ ๗๐ ปี โดยมี พล.ท.วุฒิไชย อิศระ จก.พบ. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.นขต.พบ. และนขต.วพม. ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังพญาไท รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • S 55435387
 • S 55435389
 • S 55435390
 • S 55435391
 • S 55435392
 • S 55435393