๒๕ พ.ย. ๖๕ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๕ พ.อ.สราวุธ ปราชชญากุล ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมพิธี ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ต.สร้างนิคมเอง อ.เมือง จว.ลพบุรี