๒ พ.ย. ๖๕ จัดชุดแพทย์ออกตรวจสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จัดชุดแพทย์ออกตรวจสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.ดอนโพธิ์ จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๕ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่สนับสนุน มทบ.๑๓ ในการให้บริการสุขภาพสภาพ โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การแนะนำวิธีดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วม จ่ายยารักษา และทีมเยียวยาจิตใจ พูดคุยสอบถามให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน ๘๔ ราย ทั้งนี้ พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจชุดแพทย์ที่ออกปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับ มทบ.๑๓ ช่วยแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดใดใหญ่ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • S 54943983
 • S 54943985
 • S 54943986
 • S 54943987
 • S 54943988
 • S 54943989
 • S 54943990
 • S 54943991
 • S 54943992
 • S 54943993
 • S 54943994
 • S 54943996