๑๗ พ.ย. ๖๕ พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • S 55246967
 • S 55246968
 • S 55246969
 • S 55246970
 • S 55246971
 • S 55246972
 • S 55246973
 • S 55246975
 • S 55246976
 • S 55246977
 • S 55246978
 • S 55246979
 • S 55246980
 • S 55246981
 • S 55246982
 • S 55246983