๑๔ พ.ย. ๖๕ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๕ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๔ พ.ย. ของทุกปี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด จว.ลพบุรี
  • S  55189628
  • S  55189630
  • S  55189631
  • S  55189632
  • S  55189633