๑๔ พ.ย. ๖๕ พิธีเปิดงานบรรยายทางวิชาการ งานเบาหวานโลก

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานบรรยายทางวิชาการ เนื่องในวัน “เบาหวานโลก” โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ที่สนใจ โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.
 • S 55189658
 • S 55189660
 • S 55189661
 • S 55189662
 • S 55189663
 • S 55189664
 • S 55189665
 • S 55189666
 • S 55189667
 • S 55189668
 • S 55189669
 • S 55189671
 • S 55189672
 • S 55189673