ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อป้องกันและสู้กับโควิด - 19 น้องทหารใหม่ผลัดที่ ๒-๖๕

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๕ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดออกบริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ให้กับทหารใหม่ผลัดที่  ๒/๖๕ ที่ยังไม่เคยรับวัคซีน และเข็มกระตุ้นตามระยะเวลา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19  ของหน่วยฝึกทหารใหม่  ในพื้นที่ จว. ลพบุรี   โดยมียอดทหารใหม่เข้ารับวัคซีนจำนวน  ๑,๕๕๔ นาย หลังการรับวัคซีนไม่มีผู้มีอาการข้างเคียงสำคัญหลังการรับวัคซีน