๒๔ พ.ค. ๖๖ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะของ รพ.อ.ป.ร.

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะของ รพ.อ.ป.ร. ที่จบการฝึกปฏิบัติงาน ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะใช้ทุนปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อกำหนดของแพทยสภา โดยมี คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12