๒๔ พ.ค. ๖๖ กิจกรรมเสนาสัมพันธ์ลพบุรี ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเสนาสัมพันธ์ลพบุรี ครั้งที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประสานงาน พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ของหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ตามนโยบาย ทบ. ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
  • 8DA63B50-4CD6-4607-8112-0481889EF0B6
  • 80CC7D92-CCE1-4BCF-B7C5-3A5FA396BD46
  • 382D59D0-8642-4BC4-8EDA-1491D01ECE37
  • 654BCE81-A690-4198-BE93-F2A92B0284E0
  • 992687E7-C692-489F-9AD5-83A4910B9755
  • DD3AC100-6780-49F0-9E99-50F49552A122