๑๕ พ.ค. ๖๖ คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม ชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร.ฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม ชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร. ที่ออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรอง ซักประวัติและตรวจการติดเชื้อโควิด-๑๙ ( ATK ) ซึ่งเป็นการคัดกรองและคัดแยก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๖ รวมทั้งได้ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมจัดชุดปฐมพยาบาลและรถพยาบาลเพื่อสนับสนุน มทบ.๑๓ ในภารกิจ รับ-ส่ง พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๖ ให้กับหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ มทบ.๑๓

0E01CF9D-B109-4C69-946C-62702B0D2999
2F1C581B-E14C-4D44-86B2-74B4B7004D4D
056ED0E3-B780-41CA-A484-9737BDEE0B50
843C5BF4-6B59-4E1E-9FA6-BC037D1E628B
8250380B-C99B-4A53-B199-70090C1A5996
DF3B351A-C351-47FD-9099-1639D921650E
 

FCAF2787-2C7D-4FBF-A9BA-232BB5D042B4
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan