พิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล

รพ.อ.ป.ร. ทำพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล
เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล สังกัด ทบ. ในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. โดยมี พ.อ.หญิง ศิรินิตย์ เติมเกาะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. คณะผู้บริหาร คณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • 3F47B5BB-EB0A-4318-8302-04C3946E97FA
 • 57D57713-F451-441F-95A9-36E2962645CD
 • 371A79FF-DF4B-4FDB-88CA-337624104268
 • 545E09A3-A38C-4753-ABE7-BA352CB86E10
 • 555FA6E1-DFE9-4A8D-90A9-42A21B6ADB35
 • 37889E1D-D4AB-44BD-9936-187EFEB2BFBD
 • B663A47E-EB36-4229-8D5B-48856444C1E7
 • C54C2E44-B713-4D81-871B-10CD016F680E
 • C9696B10-EE0A-40EC-8245-58A6445E289C
 • CD077B51-9799-4D7E-8A87-C26E054F9467
 • CFF7C7D0-EA70-4901-B4C5-D4EEE641DEAA
 • EC62F5C5-C5CB-41CE-87AC-D8DD3A21812A
 • FB6DE507-D403-43BB-87AE-5E9E3CBF1DDF