พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.รพ.อ.ป.ร.

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล”
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา (พิธีมอบธงประจำหน่วย) ระหว่าง พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (ท่านเดิม) กับ พลตรี อำนวย เติมเกาะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (ท่านใหม่) โดยมี ข้าราชการ หน่วยขึ้นตรง และหน่วยฝากการบังคับบัญชา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 • 2E6B4F82-2B68-49C8-A5ED-A4A36FE9E34E
 • 4C14BED0-1779-4633-A700-017818D3A1F5
 • 7E41E1E4-4DED-4481-88A7-BBDD362B41DB
 • 41D28D05-A877-4685-BFB7-5256BD6F38FA
 • 64C54E13-C2C8-4445-BD30-A54F252E2C68
 • 75E61E9B-603E-490A-87CE-DA9D951DF669
 • 5790CD3B-6BBA-4F57-8723-DBF33AC3BBD0
 • 51122B91-0903-4415-8DF7-23F61E2EC7A1
 • 75993E76-5859-4A14-A491-8A362A4AAD5C
 • 80805D1C-EE21-40F4-BAAA-A0D43C5461DB
 • 83090F8C-66DD-481D-8025-B0D0663F7105
 • AB07DBC9-DE80-4166-AD93-4900888E7580
 • ADC2E311-B60C-4FE3-97E8-0FA17B9E89F7
 • C8CA30AA-BA5B-4413-A881-F028A6FA2184
 • C86A05A7-A6EC-464E-954F-E5C671C58B52
 • D16D7E08-41AE-4C09-AB4C-F6B12B043CB4
 • E6C8A7A3-AA7E-481A-AEE8-CC67703F51C7
 • EEB27CD5-74C0-4788-B3D8-BF4D24957C06