๗ ธ.ค. ๖๕ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ

เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๕ พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ปฏิบัติหน้าที่ประธาน CUP รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธ.ค. ๖๕ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ วัดมณีชลขัณฑ์ อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • S 55607380
 • S 55607382
 • S 55607383
 • S 55607384
 • S 55607385
 • S 55607386
 • S 55607387
 • S 55607388