๕ ธ.ค. ๖๕ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๕ พ.อ.ประดิษฐ์ เลิศรัตน์เดชากุล ผอ.กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
 • S 55558223
 • S 55558225
 • S 55558226
 • S 55558227
 • S 55558228
 • S 55558229
 • S 55558230
 • S 55558231
 • S 55558232