๕ ธ.ค. ๖๕ จิตอาสาวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๕ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธ.ค.๖๕ (วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ) โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ณ วัดวงษ์เพชร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 • S 74653711
 • S 74653713
 • S 74653714
 • S 74653715
 • S 74653716
 • S 74653717
 • S 74653718