๕ ธ.ค. ๖๕ จิตอาสาพัฒนา จำนวน 90 นาย

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๕ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา จำนวน 90 นาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธ.ค.๖๕ (วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ) โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ วัดสันติมรรค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน