๑๙ ธ.ค. ๖๕ พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาล

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และภาวะช็อคจากการติดเชื้อ ให้กับพยาบาล รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.