๑๙ ต.ค. ๖๕ พิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ “Reduce LDL for your better life ปราบไขมันร้าย เพื่อหัวใจคุณ

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ “Reduce LDL for your better life ปราบไขมันร้าย เพื่อหัวใจคุณ” มีการบรรยาย เรื่อง “อันตรายของไขมันต่อหลอดเลือด” บรรยายโดย พ.ท.ต่อเกียรติ ตันติวิวัฒน์ อายุรแพทย์ รพ.อ.ป.ร. และเรื่อง “ไขมันทรานส์” บรรยายโดย น.ส.กรณิการ์ คำผ่อง นักโภชนาการ รพ.อ.ป.ร. โดยมี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฐ์ รพ.อ.ป.ร.