๑๙ ต.ค. ๖๕ ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๕ รพ. อ.ป.ร. ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลให้ความรู้และฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ( AED )ให้กับ นนส. เหล่า ป. เพื่อให้มีความรู้ในการปฐมพยาบาล และสามารถปฎิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox