๑๘ ต.ค. ๖๕ เตรียมความพร้อม ในทุกภารกิจ

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๕ รพ.อ.ป.ร. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำอากาศยาน ฮ.ท. ๑๔๕ พร้อมจัดแพทย์เวชศาสตร์การบิน เจ้าหน้าที่ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานจำนวน ๒ ชุด เพื่อสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ในภารกิจการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting ,APEC FMM) ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๕ และประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Week, AELW) ในห้วง ๑๘ – ๑๙ พ.ย. ๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.