๑๓ ต.ค. ๖๕ พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกฯ

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๕ พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน CUP รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี