๑๒ ต.ค. ๖๕ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ ๒๕ โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงาน หน.พยาบาล หน.หอผู้ป่วย ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฎ์ รพ.อ.ป.ร.
 • 1837A68C-3A2D-4F2C-86E1-EC1855080512
 • 11E193E8-AFBE-40D0-8B26-EEFD4E0FCEEB
 • 04180C7B-7E98-41DB-8692-B4F85E1B3864
 • 0D068F4E-DCAE-4D5F-A928-AA3AFDE5B5EA
 • 2C243AC8-E192-4C25-92E9-D6E507D60B98
 • 3DACE2FD-899C-4B18-BEFE-D51E01EC6CFB
 • 9D418441-B3F5-418D-BB3C-1301F96AAD51
 • B8EB38FB-A4E8-4D81-B3A6-B474DEBB78BC
 • DF3D5732-4C1C-4627-9C6C-6852F2E1F96A
 • A521810E-2852-4FC6-8C91-E4B6169E7801
 • 42DC0391-412A-4CEA-A82E-453687CE78D6