๑๒ ต.ค. ๖๕ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคต

จังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงพยาบาลอานันทมหิดล กองร้อยรถยนต์พยาบาล หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมาเป็นประธาน ในวันพุธที่ 12ต.ค.2565 เวลา 0930 ณ.วัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี