เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัดที่ ๒ - ๖๕ รพ.อ.ป.ร.

“ยินดีต้อนรับสู่ “ครอบครัวกองทัพบก” เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๕
รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรองทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ /๖๕ เพื่อคัดแยกและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด -19
เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ พ.อ. ชาลี ตรองพาณิชย์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร. ออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ ซักประวัติและทำการตรวจคัดกรองโควิด-19 ( SWAB) เป็นการคัดกรองและคัดแยก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ในกลุ่มทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๕ พร้อมกันนี้ ได้จัดตรวจคัดกรองสุขภาพกาย และสุขภาพจิต จัดชุดปฐมพยาบาลและรถพยาบาล เพื่อสนับสนุน มทบ.๑๓ ในภารกิจรับ-ส่ง พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๕ ให้กับหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ มทบ.๑๓
 • S 54935736
 • S 54935738
 • S 54935739
 • S 54935740
 • S 54935741
 • S 54935742
 • S 54935743
 • S 54935744
 • S 54935745
 • S 54935746
 • S 54935747
 • S 54935749
 • S 54935750