๓๐ ก.ย. ๖๖ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖ พ.อ. ชาลี ตรองพาณิชย์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายณรงค์ฤทธิ์ อุอิ่ม สามี ร.ท.หญิง ปิยะวรรณ สิงขรอาจ ตำแหน่ง พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ หอผู้ป่วย B5 รพ.อ.ป.ร. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัว ณ วัดดงสวอง อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13