๒๙ ก.ย. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่โดยรอบ ณ ศาลากลาง จว.ลพบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10