๑ ก.ย.๖๖ ธีมอบไข่ไก่ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบไข่ไก่ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับครอบครัวกำลังพล โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.