ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๕

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย พ.ท.หญิง ศิรินิตย์ เติมเกาะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๕ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนะธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จว.ลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี ให้การต้อนรับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ พระนารายณ์ราชนเวศน์ จว.ลพบุรี
 • S 57040965
 • S 57040967
 • S 57040968
 • S 57040969
 • S 57040970
 • S 57040971
 • S 57040972
 • S 57040973
 • S 57040974
 • S 57040975
 • S 57040976
 • S 57040978