๑๐ ก.ค. ๖๖ ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๖ พ.อ. คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสำเภา ดอกพิกุล บิดา จ.ส.อ.หญิง อทิตยา ดอกพิกุล ผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ ห้องตรวจโรค หู คอ จมูก รพ.อ.ป.ร. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัว ณ วัดดงสวอง ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี