พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย พ.อ.หญิง ศิรินิตย์ เติมเกาะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๒ รูป และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อ.เมือง จว.ลพบุรี
  • 00A65B1E-1E68-46E0-A611-FF084B5E6F89
  • 0C9BE533-7567-47A5-AE34-2A414C1C86D2
  • 0001A826-11DB-45C7-9DBC-AA4328A87962
  • 6A7A9AEF-9DCA-4027-A424-BD6D9963FEF6
  • 7DE09F61-1DEC-4460-8DA7-6D6797C62143
  • A8936608-AC0F-4ACF-B188-1FADAE5F822D
  • BE936955-2D5F-4153-AE3B-ADF7BB503AF5
  • CF7BA0DB-4278-4B15-8196-078FB8AFC312
  • D27E1BA7-3866-4AE7-8C8D-AC9145E0204C
  • E2B06FE4-07FA-4360-A8E3-DD3E6EAE6FF3