พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๖ พ.อ. ธีระวัฒน์ ญาณศิริ ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อ.เมือง จว.ลพบุรี
  • 2F26EB7F-55D0-40FD-AF05-F155C342390B
  • 6B32BEE5-CF43-47FC-87A4-7B03DD0E82C0
  • 7B2A38EC-7A42-4DC5-822C-F4F774501E33
  • 9D06E204-A87E-4414-A3FE-2F5C8B7BBC31
  • 40C59CAB-A962-4FAB-A001-454B47375064
  • 46E78251-321F-4929-93DF-DFFCAAA38DF4
  • 628E3541-1A94-4CF6-940B-D4CCA9555440
  • D415C038-1C45-4F28-A7BD-9500BAD9E212
  • DCE9C941-32D7-406C-9FCB-B1AA86D7B0A9