๑๔ ต.ค. ๖๔ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก บริษัท วันไฮไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า ๕๐๖,๗๕๒.-บาท มี Powered Air Purifying respirator (PAPR) จำนวน ๒ เครื่อง Oxygen Concentrator (๑๐ลิตร) จำนวน ๒ เครื่อง PPE Coveral จำนวน ๕๐๐ ตัว Isolation Gown Thump Loop (CPE) จำนวน ๘๐๐ ตัว Digital Themometer ๑๐๐ ชิ้น และ Fingertip Pulse Oxygen จำนวน ๓๐๐ ชิ้น ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ