๓๐ เม.ย. ๖๔ รับมอบชุด PPE-หน้ากาก N95ฯ-รับมอบเงินบริจาค

วันที่ 30 เมษายน 2564 พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 100 ชิ้น หมวกคลุมผม จำนวน 200 ชิ้น และ น้ำดื่ม จำนวน 7 แพ็ค จาก บริษัทเอ็มจี จำกัด สาขาดงจำปา จว.ลพบุรี พระราชวิสุทธิประชานาถ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มอบชุดกาวน์พลาสติก จำนวน 200 ชุด และ คุณศิริวรรณ เทียนสุวรรณ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 .- บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ