๒๙ เม.ย. ๖๔ รับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด จาก สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2564 พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด จาก สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรี
มูลนิธิชัยพัฒนา มอบชุดกาวน์ Disposable Pe Isolation Gown จำนวน 2,400 ชุด ถุงคลุมเท้าแบบยาว HDPE พร้อมยางยืด จำนวน 2,500 คู่ และ ถุงมือตรวจโรคแบบมีแป้ง ไซส์ L จำนวน 100 กล่อง และ
พล.ต.บำรุง สายทอง มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000 .- บาท
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20210429 152935
  • timeline 20210429 152936
  • timeline 20210429 152938
  • timeline 20210429 152939