๒๗ ส.ค. ๖๔ รับมอบของบริจาค จาก ร้าน Bake A Wish BigC ลพบุรี และ ร้าน Amazon สาขาท่าวุ้ง

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบของบริจาค จาก ร้าน Bake A Wish BigC ลพบุรี และ ร้าน Amazon สาขาท่าวุ้ง มี เค้ก ๑๒๐ ชิ้น ข้าวกล่อง ๕๐ กล่อง คุณกัญธิภา สวัสดิพุทรา มอบ ขนมปังแซนวิส จำนวน ๓๐ ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ คุณสำเริง เอี่ยมสะอาด มอบเงินบริจาค จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ