๒๖ ส.ค. ๖๔ รับมอบของบริจาค

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบของบริจาค จาก คุณปิยกมล เปล่งอรุณ โดยมี ข้าวกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง และ น้ำกระเจี๊ยบ จำนวน ๑๐๐ ขวด คุณนันท์นภัส ขงขันมณีเวช มอบเงินบริจาค จำนวน ๓๕,๕๐๐.-บาท คุณสมศักดิ์ อัศวราพาณิช จำนวน จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท คุณวรพจน์ ตะพานแก้ว จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท คุณเจียรนัย อัศวราพาณิช จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท คุณขนิษฐา พุ่มประทีป จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท คุณสมฤทัย สันติวัฒน์ จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท และ คุณปราณี จันทร์เพ็ญ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณนิภา รุจิระกิติวกูล และครอบครัว มอบ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยมี พ.ต.หญิงปิยฉัตร แก้วสาคร (สายบุญ) เป็นผู้รับมอบ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ +----------------------------------- เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบของบริจาค จาก ร้าน Bake A Wish BigC ลพบุรี และ ร้าน Amazon สาขาท่าวุ้ง มี เค้ก ๑๒๐ ชิ้น ข้าวกล่อง ๕๐ กล่อง คุณกัญธิภา สวัสดิพุทรา มอบ ขนมปังแซนวิส จำนวน ๓๐ ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ คุณสำเริง เอี่ยมสะอาด มอบเงินบริจาค จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ