๒๕ ส.ค. ๖๔ รับมอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก ศิษย์เก่าโรงเรียนนายทหารเสนารักษ์ (เขาสามยอด) รุ่นที่ ๑-๔ พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๙๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท โดยมี พล.ต.พงศ์นาถ ธีรโยธิน เป็นผู้แทนมอบ คุณนลินี เตชะสวัสดิ์วิทย์ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท คุณจิราภรณ์ อุ้ยเส้ง จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท และ คุณพิมพ์วิภา วรรณสมบูรณ์ จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท คุณเพชรรุ่ง อธิคม มอบ เครื่องดื่ม Amazon จากร้าน S+P แอร์เซ็นเตอร์ จำนวน ๑๐๐ แก้ว ป้าต้อย มอบ น้ำกระชาย จำนวน ๔๐ ขวด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ

timeline_20210825_165239
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan