๑๙ ส.ค. ๖๔ รับมอบ ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.เมธา เที่ยงธรรม รับมอบ ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียเคมีเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ ชุด โดยมี พ.อ.สุรกานต์ สาหร่ายทอง เป็นผู้แทนมอบ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ