๑๑ ส.ค. ๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และภริยา มอบข้าวกล่อง

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคุณวัชราภรณ์ รุ่งสาคร มอบข้าวกล่อง จำนวน ๕๐ กล่อง โดยมี พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เป็นผู้รับมอบ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้จัดตั้งโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด จังหวัดลพบุรี (ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ภาคเอกชน และภาคประชาชน) เพื่อช่วยเหลือร้านอาหาร ร้านค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด –๑๙ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ