๒๒ มิ.ย. ๖๔ รับมอบ สายคล้องหน้ากากอนามัย จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๔ พ.ต.หญิงปิยฉัตร แก้วสาคร รับมอบ สายคล้องหน้ากากอนามัย จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๔๔ ชิ้น ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ