๑๕ มิ.ย. ๖๔ พ.อ.หญิงสุชาดา นิยะสม รองผอ.กตร.รพ.อ.ป.ร. มอบ พัดลมไอน้ำ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ พ.อ.หญิงสุชาดา นิยะสม รองผอ.กตร.รพ.อ.ป.ร. มอบ พัดลมไอน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง แก่จุดคัดกรองหน้าห้องฉุกเฉิน และศูนย์เปล รพ.อ.ป.ร. จำนวน ๒ เครื่อง
พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบ หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs) จาก คุณพีรพัฒน์ เกิดเอี่ยม จำนวน ๒ ชุด
บริษัทแมสมาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบ ยาสีฟันเทพไทย ขนาด ๑๕ กรัม จำนวน ๕๖๐ หลอด และเจลล้างมือแอลกอฮอล์อาเซปโซ ขนาด ๕๐ มล. จำนวน ๕๖๐ หลอด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด – 19
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20210615 152929
  • timeline 20210615 152931
  • timeline 20210615 152933