๖ พ.ค. ๖๔ รับมอบหน้ากาก N95 จากมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิชัยพัฒนา มอบ หน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น หน้ากาก Surgical Mask จำนวน 1,000 .- ชิ้น คุณอำพล – คุณสวาสดิ์ นนทรีย์ มอบเงิน จำนวน 10,000 .- บาท และ คุณปรีย์เชษฐ์ ศรีอุทโยภาส มอบเงิน จำนวน 3,000 .- บาท โดยมี พ.อ.หญิงสุพัตรา ศรีอุทโยภาส เป็นผู้แทนมอบ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox